Hiển thị tất cả 3 kết quả

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy cắt lát thịt ES-300

8.900.000 VNĐ

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy cắt lát thịt tự động SL-300E

17.500.000 VNĐ

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy cắt lát thịt tự động SL-330

33.500.000 VNĐ